Privacy

Chính sách bảo mật

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp hóa và được sự động ý của cá nhân liên quan. Các thông tin cung cấp cần chính xác, đầy đủ.
  • Các thông tin được bảo mật, chống trộm cắp, và truy cập trái phép
  • Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết cho việc thực hiện những mục đích này.

Điều khoản sử dụng

Khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi http://www.gsprodutos.com đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản dịch vụ và những quy định hiện hành, và có trách nhiệm với bất kì quy định nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web này.